Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
CDN
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
26 Bạch Đằng, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
0511.38222512
400101972
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán
Bình thường
Hoạt động
30/11/2016
990.000.000
99.000.000
99.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/06/2020 10/06/2020 25/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 04/12/2019 05/12/2019 16/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/10/2019 29/10/2019 10/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 09/04/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>
  Tổng số 92 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>