Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
C92
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
0383.853804
2900329305
04000 - Xây dựng
Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/11/2007
53.129.200
5.312.920
5.312.920
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 06/09/2018 07/09/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 28/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>