Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
C92
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492
198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
0383.853804
2900329305
04000 - Xây dựng
Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc
Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
19/11/2007
53.129.200
5.312.920
5.312.920
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2021 19/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2020 16/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi