Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BXH
Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng
Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, tỉnh Hải Phòng
0313821832
0200600741
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Anh Nghĩa - Giám đốc
Hà Thuý Mai - Phụ trách kế toán thống kê tài chính
Bình thường
Hoạt động
25/11/2009
30.120.400
3.012.040
3.012.040
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/11/2020 20/11/2020 15/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/05/2020 15/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/09/2019 20/09/2019 15/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>