Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BTW
CTCP Cấp nước Bến Thành
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
(08) 3829 7147
0304789925
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Doãn Xã - Giám đốc
Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
93.600.000
9.360.000
9.360.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2021 14/05/2021 14/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2021 26/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/06/2020 24/06/2020 24/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/05/2020 11/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 18/03/2020 19/03/2020 21/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi