Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BTS
CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
03513851323
0700117613
03000 - Công nghiệp
Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc
Lê Thị Khanh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
05/12/2006
1.199.617.690
123.559.858
123.559.858
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/09/2020 28/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>