Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BSI
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi Hoàn Kiếm Hà Nội
33/GPĐC-UBCK
1000 - NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Duy Viễn - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hủy giao dịch
06/05/2021
1.220.700.780
121.570.689
122.070.078
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/08/2021 27/08/2021 15/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu