Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BKC
CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn
Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
0281.3871.779
4700149595
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Đinh Văn Hiến - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Vũ - Phó chánh Văn Phòng
Cảnh báo
Hoạt động
18/08/2009
117.377.280
11.737.728
11.737.728
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/03/2021 23/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/05/2020 01/06/2020 29/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/03/2020 24/03/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi