Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BII
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
(84) 62 3870 935
3400555146
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Võ Phú Nông - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Giám đốc
Cảnh báo
Hoạt động
22/09/2014
576.800.000
57.680.000
57.680.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2020 05/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/05/2019 09/05/2019 31/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi