Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BDB
CTCP Sách và thiết bị Bình Định
Số 219 Nguyễn Lữ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
(84) 056.3522453
4100259437
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phạm Đình Thuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Diệp Cẩm Nhung - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/01/2010
11.264.740
1.126.474
1.126.474
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2021 26/02/2021 15/04/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/02/2021 26/02/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/02/2020 28/02/2020 26/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/02/2020 28/02/2020 14/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 14/08/2019 15/08/2019 04/09/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 5 bản ghi