Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
BCC
CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
0373824242
2800232620
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Hoành Vân - Tổng giám đốc
Lê Huy Quân - Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Bình thường
Hoạt động
24/11/2006
1.100.100.540
110.010.054
110.010.054
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2019 18/03/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/02/2018 28/02/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi