Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
BAX
CTCP Thống Nhất
Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
(84-61) 392 4377
3600667859
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Hữu Trí - Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
24/03/2017
82.000.000
8.200.000
8.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/03/2021 02/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/10/2020 30/10/2020 23/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 03/04/2020 06/04/2020 17/04/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/02/2020 02/03/2020 19/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 24/12/2019 25/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 19/12/2019 20/12/2019 19/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền
7 27/05/2019 28/05/2019 12/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 03/04/2019 04/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 8 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>