Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
API
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
0435771983
0102005769
10000 - Tài chính
Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Phạm Duy Hưng - Quyền Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
13/09/2010
382.200.000
84.083.976
36.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/09/2022 07/09/2022 Trả CP thưởng
2 04/04/2022 05/04/2022 10/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/12/2021 20/12/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 05/10/2021 06/10/2021 03/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 05/10/2021 06/10/2021 29/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 20/05/2021 21/05/2021 24/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 27/11/2020 30/11/2020 14/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi