Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMV
CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
06513889034
3800237998
08000 - Y tế
Đặng Nhị Nương - Giám đốc
Vũ Thu Thủy - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2009
911.088.610
91.108.861
53.146.816
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/10/2021 22/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 24/08/2021 25/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 20/04/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/01/2021 12/01/2021 Trả cổ tức bằng CP
5 11/01/2021 12/01/2021 20/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 08/12/2020 09/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
7 27/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi