Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMV
CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ
Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
06513889034
3800237998
08000 - Y tế
Đặng Nhị Nương - Giám đốc
Vũ Thu Thủy - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2009
379.620.450
37.962.045
37.962.045
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/12/2020 09/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 27/05/2020 28/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/08/2019 12/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 09/08/2019 12/08/2019 01/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 23/04/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 05/12/2018 06/12/2018 12/12/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 6 bản ghi