Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ALT
CTCP Văn hóa Tân Bình
Lô II-3 nhóm CN 2, đường sô 11,đường số 08 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
08.38162884
0301720047
03000 - Công nghiệp
Hoàng Minh Anh Tú - Tổng Giám đốc
Lại Thị Hồng Điệp - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
27/07/2009
61.725.230
5.736.709
6.172.523
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/09/2021 22/09/2021 12/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/04/2021 07/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/09/2020 15/09/2020 30/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 02/06/2020 03/06/2020 08/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 02/06/2020 03/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi