Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACM
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường
Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Đông, Tỉnh Bắc Giang
0240 222 6669
0100511368
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phạm Thị Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Vũ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT kiêm KTT
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
23/07/2015
510.000.000
51.000.000
51.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/05/2021 06/05/2021 30/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi