Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM
(08) 3929 0999
0301452948
10000 - Tài chính
Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc
Đàm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
21/01/2006
21.615.584.600
2.161.558.460
2.161.558.460
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/08/2020 21/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 05/03/2020 06/03/2020 07/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 25/07/2019 26/07/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 21/03/2019 22/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi