Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
 • Danh mục Chứng khoán cơ cấu
PDV
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Tầng 08, Tòa nhà Citilight Tower Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
0862.911.281
0304934883
Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/04/2017
266.000.000
20.600.000
17.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
Mã CCQ:
Khối lượng niêm yết: 0
Thay đổi khối lượng niêm yết: 0
Giá trị NAV / 1 CCQ: 0
Giá trị NAV / 1 lô: 0
Lượng tiền mặt còn dư / 1 lô: 0
* Đơn vị: nghìn đồng
Ghi chú: Giá trị NAV trong bảng này do Công ty quản lý quỹ tính.
STT Mã CK Số lượng CK