Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
 • Danh mục Chứng khoán cơ cấu
G36
Tổng Công ty 36 - CTCP
141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
04.35332471
0105454762
Nguyễn Đăng Giáp - Tổng giám đốc
Đặng Thanh Thế - Thành viên hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
26/12/2016
965.637.490
96.563.749
93.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
Mã CCQ:
Khối lượng niêm yết: 0
Thay đổi khối lượng niêm yết: 0
Giá trị NAV / 1 CCQ: 0
Giá trị NAV / 1 lô: 0
Lượng tiền mặt còn dư / 1 lô: 0
* Đơn vị: nghìn đồng
Ghi chú: Giá trị NAV trong bảng này do Công ty quản lý quỹ tính.
STT Mã CK Số lượng CK