HNX30 201,73 0.00 0.00
HNX30TRI 262,97 0.00 0.00
Xây dựng 128,14 0.00 0.00
Tài chính 187,70 0.00 0.00
HNX Index 110,06 0.00 0.00
Large 168,56 0.00 0.00
Công nghiệp 188,27 0.00 0.00
Mid/Small 156,75 0.00 0.00
VNX50 1.524,45 0.00 0.00
VNX Allshare 1.400,50 0.00 0.00
UPCoM Index 57,10 0.00 0.00
UPCOM Large Index 92,43 0.00 0.00
UPCOM Medium Index 125,54 0.00 0.00
UPCOM Small Index 105,39 0.00 0.00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
AAV 0 -
ACB 0 -
ACM 0 -
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
A32 0 -
ABC 0 -
ABI 0 -
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom CSI 16.800.000 15/03/2019
Upcom HD8 10.000.000 15/03/2019
Niêm yết PHN 7.253.911 13/03/2019
Upcom SDP 11.114.472 01/03/2019
Upcom BLU 1.337.600 25/02/2019
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN