HNX30 218,79 -1,91 -0,87
HNX30TRI 296,05 -2,59 -0,87
Xây dựng 123,29 0,13 0,11
Tài chính 229,98 -0,14 -0,06
HNX Index 115,66 -0,50 -0,43
Large 176,99 -1,57 -0,88
Công nghiệp 181,00 -0,54 -0,30
Mid/Small 164,25 2,37 1,47
VNX50 1.336,36 -12,02 -0,89
VNX Allshare 1.235,75 -8,96 -0,72
UPCoM Index 57,25 0,09 0,16
UPCOM Large Index 89,68 0,32 0,36
UPCOM Medium Index 143,07 -0,02 -0,01
UPCOM Small Index 106,41 -0,27 -0,25
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
DPS 300 50
NHP 700 16,67
ACM 900 12,5
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
PIA 24.300 -10
LO5 2.700 -10
NGC 1.800 -10
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
HUT 2.724.432 2.600
SHS 2.683.542 13.200
VIX 2.563.779 7.400
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
KHL 300 50
SGO 300 50
V11 300 50
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
SIV 58.500 -40
HLA 200 -33,33
NTB 200 -33,33
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
PVX 4.626.042 1.000
LPB 3.098.223 8.700
BSR 2.412.481 7.100
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom BVB 317.100.000 09/07/2020
Upcom SCA 2.076.000 03/07/2020
Upcom HAW 61.500 02/07/2020
Upcom HGR 10.000 02/07/2020
Upcom VFS 41.000.000 01/07/2020
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
UPCoM DKC 2.288.540 14/07/2020