Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 29.300 33.600 25.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -300 -1,02
2 AAS 15.100 17.300 12.900 15.500 15.100 15.100 15.500 15.000 0 0
3 ABB 10.200 11.700 8.700 10.100 10.200 10.200 10.300 10.000 0 0
4 ABC 7.400 8.500 6.300 - 7.900 7.400 - - 0 0
5 ABI 46.300 53.200 39.400 46.300 46.300 46.000 47.000 45.500 -300 -0,65
6 ACE 38.900 44.700 33.100 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 -900 -2,31
7 ACG 68.800 79.100 58.500 60.100 68.900 68.500 68.900 60.100 -300 -0,44
8 ACM 1.400 1.600 1.200 - 1.400 1.400 - - 0 0
9 ACS 9.100 10.400 7.800 - 9.000 9.100 - - 0 0
10 ACV 82.900 95.300 70.500 82.900 82.800 82.900 83.400 82.600 0 0
  Tổng số 858 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>