Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 25.200 28.900 21.500 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 0 0
2 ABC 9.200 10.500 7.900 9.500 9.200 9.200 9.500 9.200 0 0
3 ABI 22.900 26.300 19.500 22.600 22.500 22.500 22.600 22.500 -400 -1,75
4 ABR 4.500 5.100 3.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 300 6,67
5 AC4 6.000 8.400 3.600 - 6.000 6.000 - - 0 0
6 ACE 25.000 28.700 21.300 - 25.000 25.000 - - 0 0
7 ACS 15.500 21.700 9.300 - 16.000 15.500 - - 0 0
8 ACV 86.600 99.500 73.700 87.600 85.000 86.600 87.600 85.000 0 0
9 ADP 36.600 42.000 31.200 - 36.600 36.600 - - 0 0
10 AFC 10.300 14.400 6.200 - 10.300 10.300 - - 0 0
  Tổng số 812 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>