Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 16.000 18.400 13.600 16.300 16.200 16.200 16.600 16.100 200 1,25
2 ABI 24.000 27.600 20.400 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 -200 -0,83
3 AC4 13.600 15.600 11.600 - 13.600 13.600 - - 0 0
4 ACE 27.100 31.100 23.100 25.100 27.900 27.400 28.800 25.100 300 1,11
5 ACS 12.000 13.800 10.200 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 1.800 15
6 ACV 92.600 106.400 78.800 93.000 92.000 92.200 93.500 91.600 -400 -0,43
7 ADP 29.100 33.400 24.800 28.900 28.900 28.900 28.900 28.900 -200 -0,69
8 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
9 AFX 5.700 6.500 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 -800 -14,04
10 AG1 12.000 13.800 10.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
  Tổng số 716 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>