Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 9.800 11.200 8.400 10.200 9.900 9.800 10.300 9.700 0 0
2 ABI 25.800 29.600 22.000 - 25.800 25.800 - - 0 0
3 ABR 5.500 6.300 4.700 - 5.500 5.500 - - 0 0
4 AC4 6.000 8.400 3.600 - 6.000 6.000 - - 0 0
5 ACE 23.700 27.200 20.200 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 0 0
6 ACS 8.100 9.300 6.900 - 8.100 8.100 - - 0 0
7 ACV 83.000 95.400 70.600 82.500 84.000 83.600 85.000 82.000 600 0,72
8 ADP 19.000 21.800 16.200 - 19.000 19.000 - - 0 0
9 AFC 9.000 10.300 7.700 - 9.000 9.000 - - 0 0
10 AFX 3.000 3.400 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0
  Tổng số 778 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>