Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 7.200 8.200 6.200 7.200 7.200 7.200 7.400 7.200 0 0
2 ABI 25.700 29.500 21.900 25.700 24.000 24.200 25.700 24.000 -1.500 -5,84
3 ABR 10.500 14.700 6.300 - - 10.500 - - 0 0
4 AC4 10.000 14.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -4.000 -40
5 ACE 24.700 28.400 21.000 - 24.500 24.700 - - 0 0
6 ACS 14.500 16.600 12.400 - 15.500 14.500 - - 0 0
7 ACV 91.700 105.400 78.000 92.100 92.500 92.900 93.000 92.000 1.200 1,31
8 ADP 18.600 21.300 15.900 - 18.600 18.600 - - 0 0
9 AFC 10.000 14.000 6.000 - 10.000 10.000 - - 0 0
10 AFX 3.400 3.900 2.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 500 14,71
  Tổng số 756 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>