Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 18.400 21.100 15.700 18.200 18.100 18.200 18.400 17.500 -200 -1,09
2 ABI 28.100 32.300 23.900 30.500 29.000 29.000 30.500 29.000 900 3,2
3 AC4 16.200 18.600 13.800 - 16.200 16.200 - - 0 0
4 ACE 25.000 28.700 21.300 - 25.000 25.000 - - 0 0
5 ACS 9.500 10.900 8.100 - 9.500 9.500 - - 0 0
6 ACV 63.400 72.900 53.900 62.200 64.000 63.600 64.000 62.000 200 0,32
7 ADP 30.700 35.300 26.100 - 30.700 30.700 - - 0 0
8 AFC 13.100 15.000 11.200 - 13.100 13.100 - - 0 0
9 AFX 4.000 4.600 3.400 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 100 2,5
10 AGP 23.500 27.000 20.000 - 23.500 23.500 - - 0 0
  Tổng số 629 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>