Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 9.700 10.600 8.800 9.500 9.700 10.000 9.300 0 0
2 ACB 31.900 35.000 28.800 32.000 31.300 32.000 31.200 -600 -1,88
3 ACM 800 900 700 700 700 800 700 -100 -12,5
4 ADC 15.300 16.800 13.800 - 15.300 - - 0 0
5 ALT 12.700 13.900 11.500 - 12.700 - - 0 0
6 ALV 3.300 3.600 3.000 - 3.300 - - 0 0
7 AMC 22.400 24.600 20.200 22.000 22.000 22.000 22.000 -400 -1,79
8 AME 10.000 11.000 9.000 10.800 10.800 10.800 10.800 800 8
9 AMV 32.700 35.900 29.500 33.000 32.900 33.300 32.700 200 0,61
10 API 23.500 25.800 21.200 23.000 23.400 23.500 22.100 -100 -0,43
  Tổng số 379 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>