Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 10.200 11.200 9.200 10.100 10.100 10.200 9.900 -100 -0,98
2 ACB 29.500 32.400 26.600 27.200 29.200 29.500 27.200 -300 -1,02
3 ACM 500 600 400 600 500 600 500 0 0
4 ADC 14.400 15.800 13.000 - 14.400 - - 0 0
5 ALT 10.400 11.400 9.400 - 10.400 - - 0 0
6 ALV 2.700 2.900 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -200 -7,41
7 AMC 20.600 22.600 18.600 - 20.600 - - 0 0
8 AME 8.900 9.700 8.100 - 8.900 - - 0 0
9 AMV 31.900 35.000 28.800 31.900 31.000 32.000 30.800 -900 -2,82
10 API 21.700 23.800 19.600 20.100 23.600 23.600 20.100 1.900 8,76
  Tổng số 371 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>