Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 5.700 6.200 5.200 5.700 5.600 5.700 5.500 -100 -1,75
2 ACB 24.300 26.700 21.900 24.300 24.000 24.400 23.800 -300 -1,23
3 ACM 800 900 700 900 900 900 800 100 12,5
4 ADC 14.300 15.700 12.900 - 14.300 - - 0 0
5 ALT 11.300 12.400 10.200 - 11.300 - - 0 0
6 AMC 20.900 22.900 18.900 - 20.900 - - 0 0
7 AME 7.800 8.500 7.100 7.800 7.800 7.800 7.800 0 0
8 AMV 17.200 18.900 15.500 17.200 17.200 17.200 16.900 0 0
9 API 9.700 10.600 8.800 10.400 9.200 10.400 9.200 -500 -5,15
10 APP 3.600 3.900 3.300 3.300 3.600 3.600 3.300 0 0
  Tổng số 357 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>