Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 44.500 48.900 40.100 44.800 44.200 45.000 43.900 -300 -0,67
2 ACM 1.300 1.400 1.200 1.300 1.200 1.300 1.200 -100 -7,69
3 ADC 17.000 18.700 15.300 - 17.000 - - 0 0
4 ALT 11.900 13.000 10.800 12.900 13.000 13.000 12.900 1.100 9,24
5 ALV 8.800 9.600 8.000 8.600 8.600 8.700 8.300 -200 -2,27
6 AMC 24.000 26.400 21.600 - 24.000 - - 0 0
7 AME 14.000 15.400 12.600 - 14.000 - - 0 0
8 AMV 15.500 17.000 14.000 15.500 15.500 15.500 15.500 0 0
9 API 30.500 33.500 27.500 32.800 29.200 32.800 29.200 -1.300 -4,26
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 386 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>