Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 12.300 13.500 11.100 12.000 12.600 12.900 12.000 300 2,44
2 ACB 33.500 36.800 30.200 33.500 33.800 33.900 33.400 300 0,9
3 ACM 900 1.000 800 900 1.000 1.000 900 100 11,11
4 ADC 18.600 20.400 16.800 - 18.600 - - 0 0
5 ALT 12.700 13.900 11.500 - 12.700 - - 0 0
6 ALV 3.100 3.400 2.800 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0
7 AMC 19.500 21.400 17.600 - 19.500 - - 0 0
8 AME 15.200 16.700 13.700 - 15.200 - - 0 0
9 AMV 27.100 29.800 24.400 27.000 27.900 28.100 27.000 800 2,95
10 API 20.800 22.800 18.800 20.100 20.100 20.100 20.100 -700 -3,37
  Tổng số 374 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>