Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 14.000 15.400 12.600 14.000 13.600 14.500 13.200 -400 -2,86
2 ACM 1.800 1.900 1.700 1.900 1.900 1.900 1.800 100 5,56
3 ADC 22.300 24.500 20.100 24.400 23.100 24.400 23.100 800 3,59
4 ALT 13.300 14.600 12.000 - 13.300 - - 0 0
5 AMC 18.300 20.100 16.500 - 18.300 - - 0 0
6 AME 8.900 9.700 8.100 - 8.900 - - 0 0
7 AMV 13.100 14.400 11.800 13.100 13.000 13.100 12.800 -100 -0,76
8 API 20.400 22.400 18.400 20.400 20.800 21.800 19.500 400 1,96
9 APP 5.500 6.000 5.000 5.300 5.400 5.400 5.100 -100 -1,82
10 APS 7.800 8.500 7.100 8.000 8.100 8.500 7.900 300 3,85
  Tổng số 353 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>