Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 10.300 11.300 9.300 10.300 9.900 10.400 9.900 -400 -3,88
2 ACB 22.300 24.500 20.100 22.300 22.400 22.600 22.200 100 0,45
3 ACM 500 600 400 500 500 600 400 0 0
4 ADC 14.700 16.100 13.300 - 14.700 - - 0 0
5 ALT 12.200 13.400 11.000 13.400 13.400 13.400 13.400 1.200 9,84
6 AMC 20.600 22.600 18.600 20.500 20.500 20.500 20.500 -100 -0,49
7 AME 6.600 7.200 6.000 - 6.600 - - 0 0
8 AMV 19.200 21.100 17.300 19.200 19.200 19.400 18.900 0 0
9 API 14.600 16.000 13.200 13.300 13.300 13.300 13.300 -1.300 -8,9
10 APP 6.500 7.100 5.900 7.000 7.000 7.000 7.000 500 7,69
  Tổng số 367 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>