Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 12.200 15.800 8.600 15.800 15.800 15.800 15.800 3.600 29,51
2 ACB 39.400 43.300 35.500 39.100 39.300 40.200 38.100 -100 -0,25
3 ACM 900 1.000 800 900 900 1.000 800 0 0
4 ADC 18.300 20.100 16.500 - 18.300 - - 0 0
5 ALT 14.000 15.400 12.600 - 14.000 - - 0 0
6 ALV 4.000 4.400 3.600 4.000 4.000 4.100 4.000 0 0
7 AMC 18.200 20.000 16.400 19.000 18.500 19.400 18.500 300 1,65
8 AME 14.000 15.400 12.600 - 14.000 - - 0 0
9 AMV 15.700 17.200 14.200 15.700 15.700 15.700 15.700 0 0
10 API 15.800 17.300 14.300 15.400 17.200 17.200 15.300 1.400 8,86
  Tổng số 379 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>