Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 9.600 10.500 8.700 9.800 9.600 9.900 9.600 0 0
2 ADC 20.900 22.900 18.900 - 20.900 - - 0 0
3 ALT 24.300 26.700 21.900 - 24.300 - - 0 0
4 AMC 22.000 24.200 19.800 - 22.000 - - 0 0
5 AME 10.700 11.700 9.700 11.200 11.100 11.200 11.100 400 3,74
6 AMV 8.500 9.300 7.700 8.600 8.700 8.900 8.500 200 2,35
7 API 40.000 44.000 36.000 41.100 40.500 41.100 39.000 500 1,25
8 APS 17.400 19.100 15.700 17.400 17.200 17.600 16.900 -200 -1,15
9 ARM 44.100 48.500 39.700 - 45.000 - - 900 2,04
10 ART 5.400 5.900 4.900 5.400 5.200 5.500 5.200 -200 -3,7
  Tổng số 341 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>