Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 THI CTCP Thiết bị điện 26/05/2021 48.800.000 44.000.000
2 CAV CTCP Dây cáp điện Việt Nam 21/05/2021 57.600.000 57.489.430
3 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình 17/05/2021 69.329.928 69.329.928
4 ASG CTCP Tập đoàn ASG 07/05/2021 63.044.964 63.044.964
5 BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 06/05/2021 122.070.078 121.570.689
6 PAN CTCP Tập đoàn PAN 16/04/2021 216.358.580 216.358.580
7 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt 16/04/2021 71.143.872 71.143.872
8 LAF CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An 14/04/2021 14.728.019 14.728.019
9 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 06/04/2021 17.586.988 17.574.516
10 VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 05/04/2021 220.430.169 214.514.678
    Tổng số 24 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>