Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 DVG CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt 14/01/2021 4.000.000 4.000.000
2 DTK Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 25/12/2020 680.000.000 680.000.000
3 PRE Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI 24/12/2020 72.800.000 72.800.000
4 GMA CTCP Enteco Việt Nam 01/12/2020 6.000.000 6.000.000
5 GIC CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh 06/11/2020 12.120.000 12.120.000
6 MVB Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 28/10/2020 105.000.000 105.000.000
7 BNA CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 12/10/2020 8.000.000 8.000.000
8 THD CTCP Thaiholdings 19/06/2020 53.900.000 53.900.000
9 MED CTCP Dược Trung Ương Mediplantex 18/03/2020 6.280.095 6.280.095
10 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi 16/03/2020 21.083.725 21.083.725
    Tổng số 11 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>