Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 VHE CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 14/01/2019 8.800.000 8.800.000
2 DDG CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 18/12/2018 12.000.000 12.000.000
3 GDW CTCP Cấp nước Gia Định 18/12/2018 9.500.000 9.500.000
4 ART Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex 28/09/2018 96.922.509 96.922.509
5 HHP CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 08/08/2018 10.000.000 10.000.000
6 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 18/07/2018 8.015.040 8.015.040
7 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 14.374.996 14.374.996
8 NRC CTCP Bất động sản Netland 05/04/2018 12.000.000 12.000.000
9 NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 27/03/2018 21.517.200 21.517.200
10 X20 CTCP X20 05/02/2018 17.250.000 17.250.000
    Tổng số 10 bản ghi