Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 PGN Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa 04/07/2019 3.300.000 3.300.000
2 EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 26/06/2019 60.000.400 60.000.400
3 NTH CTCP Thủy điện Nước Trong 19/06/2019 10.802.053 10.802.053
4 PHN CTCP Pin Hà Nội 13/03/2019 7.253.911 7.253.911
5 TAR CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 20/02/2019 35.000.000 35.000.000
6 SHE CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà 25/01/2019 5.000.000 5.000.000
7 VHE CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 14/01/2019 8.800.000 8.800.000
8 DDG CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 18/12/2018 12.000.000 12.000.000
9 GDW CTCP Cấp nước Gia Định 18/12/2018 9.500.000 9.500.000
10 ART Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 28/09/2018 96.922.509 96.922.509
    Tổng số 11 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>