Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 PAN 16/04/2021 216.358.580 216.358.580
2 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt 16/04/2021 54.725.873 54.725.873
3 LAF CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An 14/04/2021 14.728.019 14.728.019
4 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 06/04/2021 17.586.988 17.574.516
5 VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 05/04/2021 220.430.169 214.514.678
6 ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 01/04/2021 14.107.207 11.497.257
7 VFG CTCP Khử trùng Việt Nam 01/04/2021 32.088.864 32.088.864
8 BBC CTCP Bibica 29/03/2021 15.420.782 15.420.782
9 SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam 29/03/2021 14.992.367 14.992.367
10 BAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á 03/03/2021 708.500.000 708.500.000
    Tổng số 19 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>