Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 SCG Công ty cổ phần Xây dựng SCG 25/10/2021 85.000.000 85.000.000
2 KSF CTCP Tập đoàn KSFinance 06/10/2021 300.000.000 300.000.000
3 KHG CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land 19/07/2021 174.817.547 174.817.547
4 DXS CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 15/07/2021 358.201.208 358.201.208
5 HAP CTCP Tập đoàn HAPACO 17/06/2021 55.626.621 55.471.151
6 THI CTCP Thiết bị điện 26/05/2021 48.800.000 44.000.000
7 CAV CTCP Dây cáp điện Việt Nam 21/05/2021 57.600.000 57.489.430
8 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình 17/05/2021 69.329.928 69.329.928
9 ASG CTCP Tập đoàn ASG 07/05/2021 75.653.891 75.653.891
10 BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 06/05/2021 122.070.078 121.570.689
    Tổng số 27 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>