Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 MED CTCP Dược Trung Ương Mediplantex 18/03/2020 6.280.095 6.280.095
2 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi 16/03/2020 18.333.736 18.333.736
3 VIF Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP 03/02/2020 350.000.000 350.000.000
4 EBA CTCP Điện Bắc Nà 31/12/2019 15.500.000 15.500.000
5 SZB CTCP Sonadezi Long Bình 20/12/2019 30.000.000 30.000.000
6 IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP 10/12/2019 300.000.000 300.000.000
7 PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex 06/09/2019 3.900.000 3.900.000
8 PGN Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa 04/07/2019 3.300.000 3.300.000
9 EVS Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 26/06/2019 60.000.400 60.000.400
10 NTH CTCP Thủy điện Nước Trong 19/06/2019 10.802.053 10.802.053
    Tổng số 10 bản ghi