Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 PHN CTCP Pin Hà Nội 13/03/2019 7.253.911 7.253.911
2 TAR CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 20/02/2019 35.000.000 35.000.000
3 SHE CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà 25/01/2019 5.000.000 5.000.000
4 VHE CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 14/01/2019 8.800.000 8.800.000
5 DDG CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 18/12/2018 12.000.000 12.000.000
6 GDW CTCP Cấp nước Gia Định 18/12/2018 9.500.000 9.500.000
7 ART Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex 28/09/2018 96.922.509 96.922.509
8 HHP CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 08/08/2018 10.000.000 10.000.000
9 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 18/07/2018 8.015.040 8.015.040
10 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 31.874.996 31.874.996
    Tổng số 10 bản ghi