Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 GMA CTCP Enteco Việt Nam 01/12/2020 6.000.000 6.000.000
2 GIC CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh 06/11/2020 12.120.000 12.120.000
3 MVB Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP 28/10/2020 105.000.000 105.000.000
4 BNA CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 12/10/2020 8.000.000 8.000.000
5 THD CTCP Thaiholdings 19/06/2020 53.900.000 53.900.000
6 MED CTCP Dược Trung Ương Mediplantex 18/03/2020 6.280.095 6.280.095
7 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi 16/03/2020 21.083.725 21.083.725
8 VIF Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP 03/02/2020 350.000.000 350.000.000
9 EBA CTCP Điện Bắc Nà 31/12/2019 15.500.000 15.500.000
10 SZB CTCP Sonadezi Long Bình 20/12/2019 30.000.000 30.000.000
    Tổng số 11 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>