Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 10/07/2020
Giá trị 218,79
Thay đổi (theo điểm) -1,91
% thay đổi -0,87
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 30.844.427.682,62
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 237,39 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 167,89 (Ngày 31/03/2020)