Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/02/2018
Giá trị 240,47
Thay đổi (theo điểm) -3,55
% thay đổi -1,45
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 46.373.862.826,73
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 259,37 (Ngày 30/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 156,95 (Ngày 03/03/2017)