Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 14/12/2018
Giá trị 194,46
Thay đổi (theo điểm) -1,09
% thay đổi -0,56
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 39.512.547.221,53
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 261,65 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 172,71 (Ngày 05/07/2018)