Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/01/2021
Giá trị 367,56
Thay đổi (theo điểm) -3,42
% thay đổi -0,92
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 39.971.516.275,39
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 377,97 (Ngày 18/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 167,89 (Ngày 31/03/2020)