Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/01/2021
Giá trị 344,91
Thay đổi (theo điểm) -9,49
% thay đổi -2,68
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 38.539.911.176,66
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 377,97 (Ngày 18/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 167,89 (Ngày 31/03/2020)