Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/05/2022
Giá trị 307,02
Thay đổi (theo điểm) -1,01
% thay đổi -0,33
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 182.760.254.848,5
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 493,84 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 292,06 (Ngày 19/07/2021)