Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/07/2019
Giá trị 107,07
Thay đổi (theo điểm) 0,33
% thay đổi 0,31
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 100.853.581.079,28
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 116,28 (Ngày 28/09/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 100,52 (Ngày 03/01/2019)