Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 10/07/2020
Giá trị 115,66
Thay đổi (theo điểm) -0,50
% thay đổi -0,43
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 117.984.350.555,52
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 120,68 (Ngày 10/06/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 92,64 (Ngày 31/03/2020)