Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 30/07/2021
Giá trị 314,85
Thay đổi (theo điểm) 3,88
% thay đổi 1,25
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 229.836.406.603,35
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 329,95 (Ngày 03/06/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 110,43 (Ngày 03/08/2020)