Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/04/2019
Giá trị 105,88
Thay đổi (theo điểm) 0,13
% thay đổi 0,12
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 105.157.276.137,85
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 126,55 (Ngày 07/05/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 96,39 (Ngày 05/07/2018)