Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 22/01/2021
Giá trị 240,12
Thay đổi (theo điểm) -0,16
% thay đổi -0,07
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 142.366.588.789,32
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 233,26 (Ngày 20/01/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 92,64 (Ngày 31/03/2020)