Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 25/11/2020
Giá trị 370,05
Thay đổi (theo điểm) 1,58
% thay đổi 0,43
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 43.028.671.200,04
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 370,51 (Ngày 23/11/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 226,21 (Ngày 31/03/2020)