Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 29/05/2020
Giá trị 292,28
Thay đổi (theo điểm) 0,97
% thay đổi 0,33
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 30.067.673.146,5
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 292,95 (Ngày 14/05/2020)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 226,21 (Ngày 31/03/2020)