Tin tức sự kiện

Ngày 19/4 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Viettinbank sẽ thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) hơn 15,1 triệu cổ phần theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, tương đương 4,91% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Saigonbank với mức giá khởi điểm 20.100 đồng/cổ phần.
Saigonbank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của cả nước được thành lập trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, ra đời vào năm 1987 với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng. Hiện tại vốn điều lệ của ngân hàng đã là 3.080 tỷ đồng.
Bổ sung thông tin từ bản CBTT của doanh nghiệp về hệ thống các chi nhánh, về nhân sự, công nghệ phần mềm, tài sản… Còn các thông tin về kết quả kinh doanh đã có ở bảng bên dưới rồi
 
Doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018
Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng) 17.748 19.047 21.319 20.373
Tổng doanh thu (tỷ đồng) 1.404 1.493 1.638 1.720
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 43.114 139.400 54.595 41.631
Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%) 1.25 4.04 1.58 1.22
                                                                                                 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015- 2018 của Ngân Hàng