Tin tức sự kiện
Tháng 1/2019, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 1 phiên đấu giá thoái vốn của UBND Tỉnh Hải Dương tại CTCP Truyền hình cáp Hải Dương.
Phiên đấu giá có khối lượng chào bán đạt hơn 692 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 575 cổ phần, bằng 83% số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 575 nghìn cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 83%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 7,1 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1,4 tỷ đồng.
Trong năm 2018, HNX tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 10 phiên IPO, 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 2,01 tỷ cổ phần, tổng khối lượng đặt mua hợp lệ đạt  2,05 tỷ cổ phần, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1,09 tỷ cổ phần, đạt tỷ lệ thành công 54%, gấp 3 lần khối lượng cổ phần trúng giá năm 2017. Tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt 21,07 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần giá trị cổ phần trúng giá năm 2017. Tổng thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2,8 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, các phiên IPO có tổng khối lượng trúng giá đạt 573,4 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 8,47 nghìn tỷ đồng. Các phiên thoái vốn có tổng khối lượng trúng giá đạt 518,2 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 12,6 nghìn tỷ đồng.
 
Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 1/2019
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 CTCP Truyền hình cáp Hải Dương 692.370 575.300 7.191.280.000
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 2/2019
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 CTCP Lilama 69-3 2.518.454 19/02/2019 26/02/2019
2 CTCP Lilama 10 1.488.600 19/02/2019 26/02/2019
3 CTCP Cấp nước Thái Hòa 5.425.502 18/02/2019 25/02/2019
4 CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu 3.948.103 18/02/2019 25/02/2019
5 CTCP Cấp nước Diễn Châu 2.675.471 18/02/2019 25/02/2019
6 CTCP Cấp nước Cửa Lò 2.718.787 18/02/2019 25/02/2019
7 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 4.858.600 15/02/2019 22/02/2019
8 CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình 14.027.760 13/02/2019 20/02/2019