Tin tức sự kiện
Tháng 1/2019, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 18 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 36.343,5 tỷ đồng trái phiếu, giảm 19,2% so với tháng 12/2018. Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 1/2019  đạt 87,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 1 gấp 3,96 lần khối lượng gọi thầu.
Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 3,80-3,82%/năm, 7 năm trong khoảng 4,17-4,35%/năm, 10 năm trong khoảng 4,80-5,10%/năm, 15 năm trong khoảng 5,12-5,30%/năm, 20 năm trong khoảng 5,59-5,60%/năm, 30 năm là 5,80%/năm. So với tháng 12/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên các kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,30%/năm), 15 năm (tăng 0,18%/năm).
 
STT Kỳ hạn trái phiếu Số đợt đấu thầu Giá trị gọi thầu Giá trị đăng ký Giá trị trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 3 3.500.000.000.000 13.002.000.000.000 2.500.000.000.000 3,77 - 5,2 3,8 - 3,82
2 7 Năm 2 2.500.000.000.000 8.060.000.000.000 1.350.000.000.000 4,05 - 5,2 4,17 - 4,35
3 10 Năm 4 18.000.000.000.000 69.035.000.000.000 17.150.000.000.000 4,65 - 5,5 4,8 - 5,1
4 15 Năm 4 15.000.000.000.000 48.236.000.000.000 14.000.000.000.000 4,85 - 6,1 5,12 - 5,3
5 20 Năm 3 1.500.000.000.000 2.248.500.000.000 948.500.000.000 5,55 - 6,5 5,59 - 5,6
6 30 Năm 2 1.000.000.000.000 3.680.000.000.000 395.000.000.000 5,6 - 6,6 5,8 - 5,8
Tổng 18 41.500.000.000.000 144.261.500.000.000 36.343.500.000.000  
 
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 694 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 75,6 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về giá trị so với tháng 12/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 814 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 81,8 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về giá trị so với tháng 12/2018.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,0 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 128 tỷ đồng. Không có giao dịch mua outright của NĐTNN.