Tin tức sự kiện


Ngày hôm nay, 311/2019, 15 triệu trái phiếu của CTCP Tài nguyên Masan sẽ chính thức niêm yết tại HNX. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của Công ty là 1.500 tỷ đồng. Việc phát hành và niêm yết trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Tài nguyên Masan trên hệ thống trái phiếu niêm yết của Sở GDCK Hà Nội góp phần làm tăng khả năng thanh khoản cho chủ sở hữu trái phiếu, bên cạnh đó còn nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp, mở ra một kênh huy động vốn mới đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Công ty cổ phần Tài nguyên Masan
- Mã chứng khoán: MSR11808
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 15.000.000 trái phiếu
- Giá trị chứng khoán niêm yết: 1.500.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu        
 
CTCP Tài nguyên Masan được thành lập tháng 4/2010 với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Tập Đoàn Masan và sở hữu các công ty được thành lập để phát triển Dự Án Núi Pháo cũng như các dự án khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất công nghiệp khác bao gồm Công Ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư Thái Nguyên (TNTI), công Ty TNHH MTV Tài Nguyên Masan Thái Nguyên (MRTN), công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo và công Ty TNHH Vonfram Masan (MTC)
Hiện nay, các sản phẩm nằm trong danh mục của CTCP Khoáng sản Masan bao gồm vonfram, florit, đồng và bismut đều từ Dự Án Núi Pháo và được trực tiếp khai thác và chế biến bởi công ty Núi Pháo, với trữ lượng ước tính khoảng 66 triệu tấn.
 
Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017
                                                                                                                                       Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017
Vốn chủ sở hữu 9.443 9.443
Doanh thu thuần - -
Lợi nhuận sau thuế 82,29 0,11
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 2,71 3,81
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  bình quân (%) 0,96 1,79
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) - -
Tỷ lệ cổ tức (%) - -
                                                                                                          Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017
 


Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:
Chỉ tiêu Năm 2018
Doanh thu (tỷ đồng) 7.300
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 600
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 8,2
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 6,7
Cổ tức (%) 0
                                                                                         Nguồn: Công ty cổ phần Khoáng sản Masan
 
Trước đó, ngày 24/1/2019, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành quyết định số 63/QĐ-SGDHN về thời gian giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, theo đó thời gian giao dịch cho trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội như sau:
Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục 9h00-11h30
Giao dịch thỏa thuận 9h00-11h30
Nghỉ trưa 11h30-13h00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục 13h00-14h30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14h30-14h45
Giao dịch thỏa thuận 13h00-15h00