TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 01/11/2021, SGDCK Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ngày 28/10/2021, Chủ tịch SGDCK Hà Nội Nguyễn Duy Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc SGDCK Hà Nội, bao gồm:
1. Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHN.
2. Ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 588/QĐ-SGDHN.
3. Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN.
          Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của SGDCK Việt Nam từ ngày 6/8/2021. Theo đó, ngoài 3 Phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có:
  • Chủ tịch Sở: Ông Nguyễn Duy Thịnh,
  • Quyền Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Phong
  • Phó Tổng Giám đốc thường trực: Ông Nguyễn Tuấn Anh.
  • Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Mỹ An.