TIN TỨC SỰ KIỆN
Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tiếp nhận 16 doanh nghiệp chuyển giao dịch từ Sở GDCK TP.HCM (HOSE) sang HNX theo hướng dẫn tại công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 nhằm giảm tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE.
Ngày 5/8/2021, UBCKNN đã ban hành Công văn số 4236/UBCK - PTTT hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE. Theo đó, HNX đã thông báo cho 16 doanh nghiệp này và chốt ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu các doanh nghiệp này tại HNX là ngày 27/8/2021. Danh sách 16 doanh nghiệp bao gồm:
STT Tên công ty Mã CK  Vốn điêu lệ Khối lượng cổ phiếu niêm yết
1 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre ABT      141,072,070,000 14,107,207
2 CTCP Bibica BBC      154,207,820,000 15,420,782
3 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSI   1,220,700,780,000 122,070,078
4 CTCP Dây cáp điện Việt Nam CAV      576,000,000,000 57,600,000
5 CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh DXS   3,582,012,080,000 358,201,208
6 CTCP Tập đoàn HAPACO HAP      556,266,210,000 55,626,621
7 CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land KHG   1,748,175,470,000 174,817,547
8 CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An LAF      147,280,190,000 14,728,019
9 CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam NSC      175,869,880,000 17,586,988
10 CTCP Tập đoàn PAN PAN   2,163,585,800,000 216,358,580
11 CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình QBS      693,299,280,000 69,329,928
12 CTCP Giống cây trồng Miền Nam SSC      149,923,670,000 14,992,367
13 CTCP Thiết bị điện THI      488,000,000,000 48,800,000
14 CTCP Chứng khoán Trí Việt TVB   1,067,154,610,000 106,715,461
15 CTCP Khử trùng Việt Nam VFG      320,888,640,000 32,088,864
16 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT VND   4,349,446,870,000 434,944,687
 
Đồng thời, HNX cũng đề nghị các doanh nghiệp nói trên liên hệ với Sở GDCK TP.HCM để đăng ký ngày giao dịch trở lại.