TIN TỨC SỰ KIỆN
Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia "Hội thảo Trực tuyến Triển khai Thực hiện Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất" vào lúc 14h30-16h30 ngày 22/6/2021 (chương trình đính kèm)
 
Mục tiêu Hội thảo:
-       Cập nhật tình hinh triển khai Bộ Nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất (ban hành 8/20219)
-       Ban hành Mẫu Quy chế nội bộ về QTCT/ một số tài liệu mẫu CG theo thông lệ tốt nhất
Đơn vị đồng tổ chức:
-       SSC/IFC/HOSE/HNX
Đối tượng tham dự dự kiến:
-       Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Người phụ trách QTCT/Thư ký công ty và các vị trí có liên quan đến QTCT tại các cty niêm yết đại chúng trên hai sàn HOSE & HNX
-       Đại diện các cơ quan quản lỹ, quỹ đầu tư, các tổ chức hoạt động chuyên nghiệp về QTCT
-       Cơ quan quản lý, báo chí truyền thông
Phương thức:
-       Webex + YouTube livestream (đường link Webex tham dự sẽ được gửi đến Quý Doanh nghiệp sau khi đăng ký)
 
Link đăng ký tham dự Hội thảo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wP6iMWsmZ0y1bieW2PWcNugHtmYWEtJEkD1EtdMlqp5UMU83MUZCWDZZTlQ0SFVUVElIV0k1MkVVMy4u