TIN TỨC SỰ KIỆN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở GDCK Việt Nam

Ngày 25/3/2021, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam gồm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SGDCK Việt Nam.
Theo đó, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT HNX, đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐTV Sở GDCK Việt Nam theo Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 18/3/2021
của Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Thành Long, sinh năm 1972, Tiến sĩ khoa học (TSKH) Kinh tế và Tiến sĩ chuyên ngành (TS) Kinh tế tại Đại học Kinh tế Warszawa, Cộng hòa Ba
Lan. Ông Nguyễn Thành Long là người có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học về thị trường tài chính,
định giá chứng khoán phái sinh, quản trị rủi ro và tối ưu hóa ngẫu nhiên. Trong hoạt động chuyên môn, Ông Nguyễn Thành Long đã công tác nhiều năm trong ngành chứng
khoán. Trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội, ông Nguyễn Thành Long công tác tại UBCKNN, đã từng giữ các vị trí Phó Vụ trưởng  Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư Chứng khoán và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN từ năm 2013 đến năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hoàng giữ chức TV Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam

Ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN, đảm nhận vị trí Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam theo Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Bộ Tài chính. Ông Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1973, Thạc sỹ Tài chính tín dụng Đại học Kinh tế quốc dân. Ông Phạm Văn Hoàng có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.
Ông Phạm Văn Hoàng đã từng công tác tại Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, UBCKNN, từng giữ các vị trí Phó, Trưởng phòng Thị trường vốn, phòng Xổ số, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ phó Vụ Tổ chức Bộ Tài chính, và giữ chức Phó Chủ tịch UBCKNN từ năm 2016 đến nay.