TIN TỨC SỰ KIỆN
Ngày 6/11/2020, hơn 12,1 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh với tổng giá trị niêm yết đạt 121 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường niêm yết Sở GDCK Hà Nội.
 
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh
- Mã chứng khoán: GIC
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.120.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán niêm yết: 121.200.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày niêm yết đầu tiên: 18.600 đồng/cổ phiếu
 
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được thành lập vào tháng 1/2017 tiền thân là công ty TNHH MTV Bến Xanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khai thác kho bãi như xếp dỡ, lưu giữ, bảo quản, sửa chữa, vệ sinh container. Tháng 6/2020, công ty đã được UBCKNN chấp thuận thành công ty đại chúng. Hiện tại CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có vốn điều lệ 551.227.980.000 đồng.
CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh có hệ thống bãi container rộng 10ha tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng thuộc hệ thống Cảng Đình Vũ, cảng nước sâu Lạch Huyện đạt sức chứa 8000 container. Hiện tại, GIC đang sử dụng hệ thống 10 xe nâng hàng reach stacker với sức nâng 45 tấn, 03 xe nâng vỏ reach stacker với sức nâng 10 tấn, 02 xe folkifit với sức nâng 4,5 tấn và 10 tấn. Doanh thu chủ yếu của GIC tới từ hoạt động xếp dỡ, nâng hạ container đạt 145,6 tỷ đồng (chiếm 86,96% tổng doanh thu) năm 2018 và năm 2019 là 173,3 tỷ đồng (chiếm 86,12% tổng doanh thu). Ngoài ra doanh thu từ hoạt động sửa chữa container năm 2018 là 21,8 tỷ đồng (chiếm13,04% tổng doanh thu) và năm 2019 đạt 27,9 tỷ đồng (chiếm 13,88% tổng doanh thu).
Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019
                                                                                                                                                                             Đơn vị:đồng
Chỉ tiêu 2018 2019
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 162 202
Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng) 167 201
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 39,9 42,6
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 23,85 21,22
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) 24,65 23,42
                                                                                                                        Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của GIC đạt doanh thu thuần đạt 93 tỷ giảm 8,18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 đạt 21,6 tỷ đồng giảm 2,82% so với cùng kỳ năm trước.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
Chỉ tiêu Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng) 186
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 38
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 20,43
Tỷ lệ lợi nhuận sau sau/Vốn điều lệ (%) 31,35
Cổ tức (%) 10
                                                                                                                 Nguồn: CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh