TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 6/11/2020, cổ phiếu MHP của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì chính thức được đưa vào đăng ký giao dịch trên UPCoM.

CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
- Mã chứng khoán: MHP
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.583.140 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 35.831.400.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.100 đồng/cổ phiếu
 
CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tiền thân là Công ty Quản lý nhà đất và đô thị Việt Trì, thành lập năm 2005, có trụ sở tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 8,5 tỷ đồng. Trải qua 6 lần tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của công ty là 35,8 tỷ đồng, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nắm giữ 93,97%.
Hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu của công ty bao gồm các mảng cung cấp dịch vụ liên quan đến việc cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và không độc hại; vận hành, bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông đường phố, vỉa hè và duy tu trật tự đô thị và nhiều dịch vụ khác.
 
Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây:
                                                                                                                                                                                                         Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 9 tháng đầu năm 2020
Tổng giá trị tài sản 40,4 38,9 36,8
Vốn chủ sở hữu 20 27,4 25,6
Doanh thu thuần 62,2 73,5 57,4
Lợi nhuận sau thuế 0,3 -0,3 -,15
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 7.870 7.692 7.153
               Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019, BCTC kiểm toán 9 tháng đầu năm 2020 CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì
 
Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ công cộng ra các khu vực lân cận để khai thác, giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định là thành phố Việt Trì, đồng thời nghiên cứu chuyển hướng phát triển thị trường sang các huyện, tỉnh lân cận về mảng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ đô thị, dịch vụ làm sạch,…với giá cả mang tính cạnh tranh.
Dự kiến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2020:
                                                                                                                          Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020
Vốn điều lệ 35,8
Doanh thu thuần 74
Lợi nhuận sau thuế 0,2
Cổ tức (%) -
                                                              Nguồn: CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì