TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 15/10/2020, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
- Mã chứng khoán: SGB
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 308.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.080.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 25.800 đồng/cổ phiếu
 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) là Ngân hàng TMCP đầu tiên của TP Hồ Chí Minh và của cả nước, được thành lập từ năm 1987 với số vốn điều lệ là 650 triệu đồng với mục tiêu cơ bản là thu hút tiền gửi với lãi suất tiền gửi thích hợp và cho các doanh nghiệp vay tiền mặt đáp ứng yêu cầu phát triển và ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại TP Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều đợt tăng vốn, đến nay, vốn điều lệ của Saigonbank là 3.080 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động hiện tại của Saigonbank bao gồm Hội sở cùng 33 chi nhánh, 55 phòng giao dịch, 1 trung tâm kinh doanh thẻ và 1 công ty con là Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản.
Ngành nghề kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương bao gồm các hoạt động huy động vốn ngắn, trung và dài hạn; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; cho vay ngắn, trung, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế và các hoạt động khác.
Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây:
Kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương:
                                                                                                                                                                                                              Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Quý I/2020
Tổng giá trị tài sản 20.983,1 23.420,6 20.917,1
Vốn điều lệ 3.080 3.080 3.080
Vốn chủ sở hữu 3.434,5 3.560,9 3.164
Thu nhập lãi thuần 656,3 726 152,1
Lợi nhuận sau thuế 41,6 144,6 44,7
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 11.151 11.561 11.734
                                    Nguồn: BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán của Saigonbank và BCTC riêng quý I/2020 tự lập
 
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương:
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Quý I/2020
Tổng giá trị tài sản 20.373,6 22.812,8 20.308,3
Vốn điều lệ 3.434,9 3.561,2 3.613,5
Vốn chủ sở hữu 3.434,9 3.561,2 3.613,5
Thu nhập lãi thuần 660,6 732,3 152,5
Lợi nhuận sau thuế 41,6 144,6 43,9
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 11.152 11.562 11.732
 
Trong thời gian tới, Saigonbank sẽ tận dụng tối đa lợi thế của mình để tiếp cận, khai thác mạnh nguồn vốn giá rẻ thuộc thị phần tiềm năng của tổ chức doanh nghiệp đảng bộ thành phố và các doanh nghiệp trực thuộc chính quyển thành phố cũng như khai thác nguồn vốn huy động từ dân cư bằng hình thức truyền thống. Ngoài ra Saigonbank cũng tập trung phát triển khách hàng nhỏ và vừa, tăng số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương và các doanh nghiệp sử dụng tài khoản Saigonbank làm tài khoản thanh toán chính; gia tăng tiền gửi ký quỹ thông qua bán sản phẩm bảo lãnh,... Cùng với đó, Saigonbank cũng tiếp tục nâng cấp chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đầu tư hệ thống ATM, xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, quảng bá thương hiệu thông qua tài trợ an sinh xã hội, các chương trình đồng hành cùng địa phương nơi có trụ sở giao dịch.
Dự kiến doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2020:
                                                                                                                                Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020
Vốn điều lệ 3.080
Doanh thu thuần 1.858,2
Lợi nhuận sau thuế 104
Cổ tức (%) -
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương