TIN TỨC SỰ KIỆN


Ngày 9/10/2020, cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.

Ngân hàng TMCP Nam Á
- Mã chứng khoán: NAB
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 389.005.328 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.890.053.280.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.500 đồng/cổ phiếu
 
Ngân hàng TMCP Nam Á được thành lập từ năm 1992, có trụ sở chính tại Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Số vốn ban đầu của Ngân hàng TMCP Nam Á là 5 tỷ đồng, trải qua nhiều đợt tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á đã lên tới gần 3,9 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Nam Á có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á.
Ngân hàng TMCP Nam Á hoạt động với vai trò của ngân hàng bán lẻ, do đó sản phẩm và dịch vụ chính của ngân hàng được thiết kế và cung ứng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hiện tại ngân hàng hoạt động với 3 mảng chính là huy động vốn, sử dụng vốn và hoạt động thanh toán.
Các sản phẩm, dịch vụ chính của Ngân hàng TMCP Nam Á bao gồm các sản phẩm tiền gửi, sản phẩm tiết kiệm, goaáy tờ có giá, sản phẩm tín dụng, sản phẩm thẻ, dịch vụ chuyển-nhận tiền, dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân; sản phẩm tiền gửi, tín dụng doanh nghiệp, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ khác như quản lý tiền mặt, thu-chi hộ,… dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 
Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây:
                                                                                                                                                                                                   Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 6 tháng đầu năm 2020
Tổng giá trị tài sản 75.096 94.657 105.699
Vốn chủ sở hữu 4.202 4.932 5.081
Thu nhập lãi và các khoản thu tương tự 5.247 7.121 4.121
Lợi nhuận sau thuế 590 731 155
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 12.531 12.478 13.063
                                                    Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 và BCTC riêng soát xét bán niên 2020 Ngân hàng TMCP Nam Á)
 
Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ triển khai đầy đủ các mảng nghiệp vụ của ngân hàng bán lẻ, tập trung khai thác phân khúc khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể cùng với nhóm khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ tiếp tục hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán và bảo lãnh, bảo hiểm, kinh doanh ngoại hối, liên kết đối tác và phát triển hệ sinh thái khách hàng, nhằm làm thay đổi cơ cấu doanh thu của ngân hàng theo hướng tăng tỉ trọng thu phí tín dụng trong tổng thu.
Dự kiến doanh thu lợi nhuận của công ty trong năm 2020:
                                                                                                                      Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020
Tổng tài sản 116.000
Vốn điều lệ 7.000
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.000
Cổ tức (%) -
                                                                                        Nguồn: Ngân hàng TMCP Nam Á