TIN TỨC SỰ KIỆN
Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020 đang thảo luận về kết quả đánh giá của chương trình. 

Ngày 28/9/2020, tại Sở GDCK Hà Nội, Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch (UPCoM) quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để rà soát kết quả đánh giá các doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019 - 2020.
Tại phiên họp, 5 thành viên Hội đồng đã thảo luận, đưa ra ý kiến đánh giá đối với kết quả đánh giá tổng quan của kỳ đánh giá năm 2019 – 2020 và xem xét danh sách các doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt cho kỳ đánh giá năm 2019 – 2020. Căn cứ trên kết quả đánh giá, Hội đồng đã thống nhất phê duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt cho kỳ đánh giá năm 2019 – 2020. Kết quả đánh giá sẽ được công bố tại Lễ tôn vinh các doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt năm 2019-2020, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2020.
Hội đồng phê duyệt tôn vinh doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt 2019-2020 gồm có 5 thành viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chứng khoán nói chung và quản trị công ty nói riêng, bao gồm Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Chủ tịch Hội đồng; và các thành viên bao gồm Ông Lê Công Điền – Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty đại chúng, UBCKNN, Ông Đậu Huy Sáu – Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam; Ông Nguyễn Viết Thịnh – Giám đốc điều hành Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam; và ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đưa ra ý kiến độc lập về danh sách doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn thực hiện công bố thông tin và minh bạch tốt cho kỳ đánh giá năm 2019-2020.
Chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp đăng ký giao dịch quy mô lớn là một chương trình thường niên do Sở GDCK Hà Nội tổ chức, trước đó là chương trình đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội. Được triển khai từ năm 2012, chương trình tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia trong ngành và các doanh nghiệp đăng ký giao dịch.