TIN TỨC SỰ KIỆN
Ngày 22/11/2018, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc sẽ đưa 5,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch 51 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
- Mã chứng khoán: VDB
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 5.100.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 51.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.100 đồng/cổ phiếu    
 
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc trước đây là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than, thành lập năm 1995, đến tháng 9 năm 2006 theo quyết định số 151/2006/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuyển thành Công ty Chế biến và Kinh doanh Than. Tháng 5 năm 2012, công ty Chế biến và Kinh doanh Than được chuyển đổi từ doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV và được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. Tới 4/2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5701650781 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với số vốn điệu lệ là 51 tỷ đồng.
Công ty có 2 lĩnh vực kinh doanh chính là tiếp nhận than tại các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty Đông Bắc và các nguồn than thương mại hợp pháp khác về sàng tuyển, chế biến ra than thành phẩm và tiêu thụ than theo hợp đồng của Tổng công ty Đông Bắc và Công ty đã ký với khách hàng. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ nội địa.
Công ty đã đầu tư cho việc mua sắm các phương tiện, trang thiết bị tiến tiến, hiện đại để đổi mới công nghệ chế biến, sàng tuyển, tạo ra các chủng loại than. Đặc biệt là đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa, trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị. Hiện nay Công ty đã đầu tư 20 đoàn phương tiện, mỗi đoàn phương tiện có trọng tải từ 2.344 tấn đến 3.484 tấn, ngành vận tải thủy nội địa của công ty.
Giai đoạn từ 1/1/2017 đến 4/4/2018, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.421 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỉ đồng, trong khi năm 2016 là 15,6 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017
                                                                                                                             Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 01/01/2017 đến 4/4/2018
Vốn chủ sở hữu 30 51,4
Doanh thu từ hoạt động 3.668 4.421
Lợi nhuận sau thuế 15,5 21,8
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,42 0,49
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%) 51,89 53,62
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) - -
Tỷ lệ cổ tức (%)    
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2017 – 4/4/2018 của Công ty TNHH MTV VT & CB Đông Bắc

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:
Chỉ tiêu Năm 2018
Doanh thu (tỷ đồng) 1.819
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 9.600
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 0,53
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 18,82
Cổ tức (%) 15,4
                                                                                Nguồn: CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc
 
Cùng ngày 22/11, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp cũng sẽ đưa 773.526 cổ phần với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 7,7 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM
CT TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: PDT
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 773.526 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 7.735.260.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.700 đồng/cổ phiếu