TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 16/11/2018, CTCP Tổng công ty May Đồng Nai (DONAGAMEX) đã chính thức đưa cổ phiếu MDN lên giao dịch trên sàn UPCoM.

CTCP Tổng công ty May Đồng Nai
- Mã chứng khoán: MDN
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 10.935.584 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 109.355.840.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.400 đồng/cổ phiếu    
 
CTCP Tổng công ty May Đồng Nai tiền thân là doanh nghiệp Quốc tế sản xuất Y Trang – International Garment Manufacturer (“IGM”) do chủ người Đài Loan thành lập từ năm 1974 tại Đồng Nai. Sau năm 1977, Tổng cục Công nghiệp nhẹ chuyển đổi sở hữu Nhà máy Quốc tế Y Trang thành Xí nghiệp May Đồng Nai. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600506058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp với số vốn điều lệ 109.355.840.000 đồng. Tính đến đợt tăng vốn vào tháng 11/2017, công ty đã có 5 lần tăng vốn từ vốn gốc ban đầu 13 tỷ đồng năm 2001.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là gia công may mặc với các sản phẩm chủ yếu bao gồm: Áo Jacket, sơ mi, quần và các sản phẩm các loại về may mặc. Năm 2016, sản lượng sản xuất của công ty đạt 3,85 triệu sản phẩm mang lại doanh thu 41,6 triệu USD, năm 2017 là 2,98 triệu sản phẩm với doanh thu 34,3 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU, trong đó doanh thu đi Nhật năm 2017 chiếm 43,33%, Mỹ chiếm 25,67%, Hàn Quốc là 10,8% và Eu chiếm 20,2%, các đối tác lớn của công ty như Xebec, Mítubishi, AHS,…
 
Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017
                                                                                                                       Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017
Vốn chủ sở hữu 149,75 178,65
Doanh thu từ hoạt động 1.013 866,37
Lợi nhuận sau thuế 15,29 13,88
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 1,51 1,6
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%) 9,18 7,7
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) 21.323 14.413
Tỷ lệ cổ tức (%)    
                                                                              Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, MDN tạo ra gần 401 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 13,3 tỷ đồng. Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh năm nay kỳ vọng đạt 1.100 tỷ đồng doanh thu thuần và 25,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 27% và hơn 84% so với kết quả thực hiện được ở năm 2017. Công ty mới thực hiện được 37% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm.
Tính đến ngày 30/06/2018, tổng dư nợ vay của Công ty tăng 23% so với đầu kỳ, ghi nhận xấp xỉ 254 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho tăng mạnh 90% từ 90 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng..

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:
Chỉ tiêu Năm 2018
Doanh thu (tỷ đồng) 1.100
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 25,6
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 2,33
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 23,4
Cổ tức (%) 10-12
                                                                                             Nguồn: CTCP Tổng công ty May Đồng Nai