TIN TỨC SỰ KIỆN
Với mục tiêu hỗ trợ công ty niêm yết/công ty đăng ký giao dịch (ĐKGD) tại SGDCK Hà Nội hoàn thiện kênh thông tin với nhà đầu tư, năm 2018 SGDCK Hà Nội thực hiện cung cấp dịch vụ miễn phí với các gói tin được thiết kế dành riêng cho công ty niêm yết/ĐKGD trên SGDCK Hà Nội.
Các gói tin được chia nhỏ để có thể tiếp cận tốt hơn đến nhu cầu về thông tin của từng công ty. Cùng với hệ thống cung cấp thông tin hiện đại, công ty niêm yết/ĐKGD dễ dàng nhận thông tin từ SGDCK Hà Nội một cách tự động, nhanh chóng và chính xác. Cụ thể, các gói tin bao gồm:
  • Bảng giá giao dịch trực tuyến tất cả các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch trên SGDCK Hà Nội
  • Dữ liệu giao dịch cuối ngày cổ phiếu của chính công ty; Dữ liệu giao dịch quá khứ (từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của công ty đến nay)
  • Thông tin hoạt động của công ty được biên dịch sang tiếng Anh: Thông tin công bố Tiếng Anh; Báo cáo tài chính Tiếng Anh
  • Thông tin của các công ty cùng ngành: Thông tin công bố Tiếng Việt; Báo cáo tài chính Tiếng Việt; Báo cáo thường niên Tiếng Việt; Dữ liệu giao dịch cuối ngày của các cổ phiếu cùng ngành
Với nguồn thông tin, dữ liệu chính thống từ SGDCK Hà Nội, công ty niêm yết/ĐKGD có thể công bố thông tin về chứng khoán của chính công ty trên website và tại các ấn phẩm của công ty. Qua đó, công ty có thể đạt được những lợi ích sau:
  • Đẩy mạnh hoạt động công bố và cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch cổ phiếu cho các cổ đông và nhà đầu tư nhằm tăng cường mối quan hệ với các nhà đầu tư, khuyến khích cổ đông và nhà đầu tư gắn bó lâu dài với doanh nghiệp;
  • Sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển của công ty và ngành;
  • Sử dụng các gói thông tin tiếng Anh nhằm công bố thông tin theo quy định, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài;
  • Xây dựng hình ảnh công khai, minh bạch, nâng cao tính chuyên nghiệp thông qua việc hiển thị các thông tin công bố bằng tiếng Anh và tình hình giao dịch cổ phiếu của công ty trên chính website của công ty;
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm thông tin, mức giá và chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, vui lòng tham khảo tại đường dẫn sau: https://hnx.vn/vi-vn/dich-vu-cctt.html