Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CCV
CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
Tầng 8-11, tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
04 2220 5988
0100106183
Trần Huy Ánh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Liễu Bích Liên - Phó trưởng phòng kế toán tài chính
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
09/01/2017
18.000.000
1.800.000
1.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2020 25/05/2020 04/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 01/04/2020 03/04/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/07/2019 29/07/2019 09/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/06/2019 27/06/2019 12/07/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 10/05/2019 13/05/2019 28/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 02/04/2019 03/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi