HNX30 191,71 0,00 0,00
HNX30TRI 258,31 0,00 0,00
Xây dựng 103,32 0,00 0,00
Tài chính 202,24 0,00 0,00
HNX Index 103,43 0,00 0,00
Large 161,56 0,00 0,00
Công nghiệp 157,37 0,00 0,00
Mid/Small 134,37 0,00 0,00
UPCoM Index 50,43 0,00 0,00
UPCOM Large Index 75,61 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 133,73 0,00 0,00
UPCOM Small Index 102,13 0,00 0,00
VNX50 1.154,98 0,00 0,00
VNX Allshare 1.059,76 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>