HNX30 196,91 0,59 0,30
HNX30TRI 253,40 0,76 0,30
Xây dựng 127,55 0,88 0,69
Tài chính 194,59 0,46 0,24
HNX Index 108,10 0,18 0,17
Large 165,02 0,34 0,21
Công nghiệp 190,19 -0,45 -0,23
Mid/Small 156,32 0,02 0,01
UPCoM Index 52,47 -0,23 -0,44
UPCOM Large Index 85,10 -0,45 -0,53
UPCOM Medium Index 111,88 -0,26 -0,23
UPCOM Small Index 99,28 -0,50 -0,50
VNX50 1.467,56 -7,84 -0,53
VNX Allshare 1.351,43 -4,68 -0,35
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>