HNX30 194,46 -1,09 -0,56
HNX30TRI 252,68 -1,42 -0,56
Xây dựng 125,12 0,75 0,60
Tài chính 189,59 -2,58 -1,34
HNX Index 106,65 -0,65 -0,61
Large 163,08 -1,23 -0,75
Công nghiệp 186,64 -0,05 -0,02
Mid/Small 152,95 0,07 0,04
UPCoM Index 53,47 -0,40 -0,75
UPCOM Large Index 86,33 -0,92 -1,05
UPCOM Medium Index 115,14 -0,14 -0,12
UPCOM Small Index 101,78 0,28 0,28
VNX50 1.452,65 -12,96 -0,88
VNX Allshare 1.337,48 -10,56 -0,78
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>