HNX30 213,74 0,25 0,12
HNX30TRI 267,88 0,32 0,12
Xây dựng 149,82 -0,27 -0,18
Tài chính 191,83 -0,15 -0,08
HNX Index 111,61 0,15 0,13
Large 168,11 0,41 0,25
Công nghiệp 229,81 1,87 0,82
Mid/Small 167,76 -0,41 -0,24
UPCoM Index 54,66 0,30 0,56
UPCOM Large Index 89,72 0,91 1,02
UPCOM Medium Index 111,65 0,32 0,29
UPCOM Small Index 100,90 -0,36 -0,35
VNX50 1.421,60 0,44 0,03
VNX Allshare 1.345,80 0,67 0,05
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>