HNX30 334,40 -19,99 -5,64
HNX30TRI 462,79 -27,42 -5,59
Xây dựng 197,99 -8,99 -4,34
Tài chính 396,08 -25,55 -6,06
HNX Index 222,83 -1,19 -0,53
Large 256,23 -15,23 -5,61
Công nghiệp 215,96 -5,90 -2,66
Mid/Small 499,53 27,11 5,74
UPCoM Index 74,08 -2,08 -2,73
UPCOM Large Index 121,07 -4,12 -3,29
UPCOM Medium Index 174,88 -4,35 -2,43
UPCOM Small Index 122,08 -1,25 -1,02
VNX50 1.772,78 -54,66 -2,99
VNX Allshare 1.649,01 -52,84 -3,10
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>