HNX30 188,01 -0,59 -0,31
HNX30TRI 251,55 -0,73 -0,29
Xây dựng 127,33 0,16 0,12
Tài chính 170,97 2,44 1,45
HNX Index 106,05 0,78 0,74
Large 161,75 1,57 0,98
Công nghiệp 186,96 -3,68 -1,93
Mid/Small 153,77 -0,49 -0,32
UPCoM Index 56,78 -0,19 -0,33
UPCOM Large Index 89,03 -0,37 -0,41
UPCOM Medium Index 136,72 -0,32 -0,23
UPCOM Small Index 105,86 0,03 0,03
VNX50 1.502,91 6,98 0,47
VNX Allshare 1.372,24 5,20 0,38
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>