HNX30 189,73 0,00 0,00
HNX30TRI 252,55 0,00 0,00
Xây dựng 129,24 0,00 0,00
Tài chính 164,25 0,00 0,00
HNX Index 104,14 0,00 0,00
Large 158,20 0,00 0,00
Công nghiệp 187,59 0,00 0,00
Mid/Small 153,78 0,00 0,00
UPCoM Index 56,97 0,00 0,00
UPCOM Large Index 89,64 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 135,10 0,00 0,00
UPCOM Small Index 106,01 0,00 0,00
VNX50 1.494,37 0,00 0,00
VNX Allshare 1.364,61 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>