HNX30 219,03 0,00 0,00
HNX30TRI 296,38 0,00 0,00
Xây dựng 122,83 0,00 0,00
Tài chính 230,20 0,00 0,00
HNX Index 116,14 0,00 0,00
Large 176,70 0,00 0,00
Công nghiệp 180,89 0,00 0,00
Mid/Small 168,90 0,00 0,00
UPCoM Index 56,94 0,00 0,00
UPCOM Large Index 89,32 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 141,09 0,00 0,00
UPCOM Small Index 106,23 0,00 0,00
VNX50 1.332,97 0,00 0,00
VNX Allshare 1.233,25 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>