HNX30 620,39 9,59 1,57
HNX30TRI 872,42 13,48 1,57
Xây dựng 386,02 16,42 4,44
Tài chính 836,16 2,99 0,36
HNX Index 395,88 4,68 1,20
Large 451,28 5,71 1,28
Công nghiệp 332,47 1,84 0,56
Mid/Small 956,89 9,28 0,98
UPCoM Index 100,92 0,56 0,55
UPCOM Large Index 170,28 1,44 0,85
UPCOM Medium Index 219,52 -0,07 -0,03
UPCOM Small Index 159,86 -0,18 -0,11
VNX50 2.462,55 -16,60 -0,67
VNX Allshare 2.350,37 -12,36 -0,52
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>