HNX30 191,34 0,00 0,00
HNX30TRI 244,32 0,00 0,00
Xây dựng 117,62 0,00 0,00
Tài chính 192,63 0,00 0,00
HNX Index 107,62 0,00 0,00
Large 163,49 0,00 0,00
Công nghiệp 184,28 0,00 0,00
Mid/Small 159,39 0,00 0,00
UPCoM Index 50,55 0,00 0,00
UPCOM Large Index 80,79 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 112,96 0,00 0,00
UPCOM Small Index 97,54 0,00 0,00
VNX50 1.440,25 0,00 0,00
VNX Allshare 1.327,26 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>