HNX30 188,73 -1,23 -0,65
HNX30TRI 249,20 -1,63 -0,65
Xây dựng 123,34 -0,78 -0,63
Tài chính 176,58 -0,95 -0,53
HNX Index 104,15 -0,63 -0,60
Large 158,22 -1,09 -0,68
Công nghiệp 176,56 -0,58 -0,33
Mid/Small 153,80 -0,35 -0,23
UPCoM Index 55,15 0,00 0,00
UPCOM Large Index 87,57 0,15 0,18
UPCOM Medium Index 125,65 -0,51 -0,40
UPCOM Small Index 106,04 -0,33 -0,31
VNX50 1.425,76 0,13 0,01
VNX Allshare 1.314,71 -0,03 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>