HNX30 193,20 -2,38 -1,22
HNX30TRI 253,03 -3,11 -1,22
Xây dựng 121,55 0,29 0,24
Tài chính 181,39 -1,63 -0,89
HNX Index 105,39 -0,91 -0,86
Large 160,44 -1,72 -1,06
Công nghiệp 180,06 -0,38 -0,21
Mid/Small 154,16 0,13 0,09
UPCoM Index 55,27 -0,12 -0,22
UPCOM Large Index 88,40 -0,30 -0,34
UPCOM Medium Index 124,00 0,09 0,08
UPCOM Small Index 105,42 -0,15 -0,15
VNX50 1.451,52 -18,64 -1,27
VNX Allshare 1.337,71 -15,18 -1,12
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>