HNX30 428,53 0,00 0,00
HNX30TRI 594,42 0,00 0,00
Xây dựng 231,37 0,00 0,00
Tài chính 567,39 0,00 0,00
HNX Index 287,03 0,00 0,00
Large 337,06 0,00 0,00
Công nghiệp 246,10 0,00 0,00
Mid/Small 631,56 0,00 0,00
UPCoM Index 81,17 0,00 0,00
UPCOM Large Index 134,06 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 182,72 0,00 0,00
UPCOM Small Index 138,66 0,00 0,00
VNX50 2.245,65 0,00 0,00
VNX Allshare 2.050,02 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>