HNX30 186,75 0,00 0,00
HNX30TRI 231,85 0,00 0,00
Xây dựng 151,86 0,00 0,00
Tài chính 172,55 0,00 0,00
HNX Index 101,13 0,00 0,00
Large 148,00 0,00 0,00
Công nghiệp 218,72 0,00 0,00
Mid/Small 167,55 0,00 0,00
UPCoM Index 54,26 0,00 0,00
UPCOM Large Index 91,61 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 102,62 0,00 0,00
UPCOM Small Index 99,95 0,00 0,00
VNX50 1.139,02 0,00 0,00
VNX Allshare 1.130,29 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>