HNX30 239,48 -1,55 -0,64
HNX30TRI 300,79 -1,95 -0,64
Xây dựng 152,71 1,01 0,67
Tài chính 217,24 -2,33 -1,06
HNX Index 121,59 -0,44 -0,36
Large 186,97 -0,95 -0,51
Công nghiệp 225,62 0,04 0,02
Mid/Small 170,22 0,28 0,16
UPCoM Index 57,87 -0,86 -1,46
UPCOM Large Index 98,14 -2,25 -2,24
UPCOM Medium Index 110,54 0,27 0,24
UPCOM Small Index 102,82 -0,86 -0,83
VNX50 1.625,82 -2,82 -0,17
VNX Allshare 1.506,83 -1,77 -0,12
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>