Web Content Display Web Content Display

Upcom (Unlisted Public Company Market) là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết được tổ chức tại SGDCK Hà Nội. Thị trường UpCom được xây dựng dựa trên nhu cầu phát triển TTCK nói chung tại Việt Nam, có các ý kiến tư vấn của chuyên gia nước ngoài, có khung pháp lý cho thị trường đầy đủ, tạo một cơ chế hoạt động vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ, đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư. Sự ra đời của thị trường UPCoM đã góp phần thúc đẩy quá trình tham gia thị trường do Nhà nước quản lý của các CTĐC. Sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tập trung triển khai nghiệp vụ đăng ký lưu ký chứng khoán cho các CTĐC và thị trường UPCoM đi vào hoạt động, nhiều công ty đã lựa chọn phương án đăng ký giao dịch sau khi đăng ký lưu ký chứng khoán.

 

Hiện nay, hàng hóa trên thị trường UPCOM bao gồm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng không niêm yết tại Sở GDCK. Để có thể đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, ngoài tiêu chí phải là chứng khoán của công ty đại chúng không niêm yết tại Sở GDCK, chứng khoán đó đã phải được  đăng ký lưu ký  tại TTLK.

 

Lợi ích của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trên thị trường UPCoM:

 

-        Các giao dịch, thanh toán chứng khoán được thực hiện trên một hệ thống tập trung, có quản lý nên quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật;

-       Thông tin về giao dịch chứng khoán và thông tin về công ty đại chúng  đăng ký giao dịch được tổng hợp và công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK Hà Nội và các công ty chứng khoán. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng với các thông tin này để có thể đưa ra các quyết định đầu tư một cách chính xác;

-       Thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK Hà Nội và mạng lưới công ty chứng khoán thành viên, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn đối tác giao dịch để mua và bán chứng khoán thông qua phương thức khớp lệnh liên tục hoặc phương thức giao dịch thỏa thuận.

 

Ra đời từ ngày 24/6/2009, với 10 doanh nghiệp (DN) đăng ký giao dịch, đến 31/12/2011 thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) đã thu hút được 131 doanh nghiệp (tăng 13,1 lần). Sàn UPCoM được đánh giá là "sân chơi an toàn" giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro trên thị trường giao dịch tự do…Việc phát triển của thị trường UPCoM đã có lộ trình, hướng tới phát triển một thị trường OTC hiện đại, đúng nghĩa.