SearchPortlet

TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

top5tcph

MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
DBD CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định 52.379.000 16/01/2017
FOX CTCP Viễn thông FPT 137.078.609 13/01/2017
DPG CTCP Đạt Phương 6.587.652 12/01/2017
GVT Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì 7.345.000 12/01/2017
PNT CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 9.282.802 12/01/2017
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút