Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu Hệ thống chỉ số

·        Hệ thống chỉ số tại HNX được xây dựng và tích hợp cùng với hệ thống Giao dịch chứng khoán tại HNX ban đầu từ năm 2004 với mục tiêu tính toán duy nhất một chỉ số tổng hợp của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thời điểm ban đầu thành lập.

·        HNX-Index được đưa vào vận hành cùng với hệ thống Giao dịch vào năm 2005 ban đầu với chu kỳ tính toán 5 giây/lần và được xây dựng tích hợp bên trong module khớp lệnh của hệ thống giao dịch, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống giao dịch.

·        Năm 2009, cùng với sự ra đời của thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index chính thức được công bố và tính toán một chỉ số tổng hợp cho toàn thị trường UPCoM.

·        Ngày 09/07/2012, chỉ số HNX 30 được vận hành là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản, giá trị vốn hóa thị trường, là tiền đề phát triển sản phẩm giao dịch trên chỉ số, phục vụ mục đích đầu tư của thị trường.

·        Ngày 02/12/2013, Sở GDCK Hà Nội chính thức vận hành các bộ chỉ số chỉ báo mới trên thị trường, bao gồm chỉ số HNX FF Index, Bộ chỉ số Quy mô và Bộ chỉ số Ngành.

o       Chỉ số HNX FF Index là chỉ số giá dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.

o       Bộ chỉ số quy mô bao gồm 2 chỉ số: HNX Large Cap Index, HNX Mid/Small Cap Index, dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ danh sách các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo tiêu chí xây dựng chỉ số.

o       Bộ chỉ số ngành bao gồm 3 chỉ số: chỉ số ngành Công nghiệp (HNX Manufacturing Index), chỉ số ngành Xây dựng (HNX Construction Index) và chỉ số ngành Tài chính (HNX Financial Index). Bộ chỉ số ngành là bộ chỉ số giá cổ phiếu dựa trên giá trị vốn hoá thị trường có điều chỉnh tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các công ty có cùng ngành được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC.

·        Với việc lần lượt ra đời những bộ chỉ số mới bên cạnh các chỉ số tổng hợp có tốc độ tính toán gần như realtime, Sở GDCK Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống chỉ số chỉ báo cũng như chỉ số đầu tư của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thông tin liên hệ:Phòng Quan hệ Công chúng: marketinfo@hnx.vn