TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 24/05/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết phục hồi mạnh mẽ sau phiên mất điểm ngày hôm qua
new Phiên giao dịch ngày 23/05/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết giao dịch trong thế giằng khá mạnh trước khi đảo chiều giảm điểm
new Phiên giao dịch ngày 22/05/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết duy trì đà tăng vững chắc trong suốt phiên giao dịch
new Phiên giao dịch ngày 19/05/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết phục hồi trở lại sau phiên mất điểm ngày hôm qua
new Phiên giao dịch ngày 18/05/2017, sau khi giao dịch khá tích cực trong phiên buổi sáng và duy trì sắc xanh tới gần hết phiên buổi chiều, thị trường cổ phiếu Niêm yết bất ngờ đảo chiều giảm điểm trong ít phút trước giờ đóng cửa

top5tcph

(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner