TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Phiên giao dịch ngày 17/01/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết có nhịp phục hồi sau phiên giảm điểm ngày hôm qua, sắc xanh duy trì trong hầu hết thời gian giao dịch
new Phiên giao dịch ngày 16/01/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết giao dịch giằng co trong ít phút đầu phiên rồi quay đầu giảm điểm tới hết phiên
new Tuần giao dịch từ 09/01/2017 – 13/01/2017, thị trường cổ phiếu niêm yết có 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm
new Phiên giao dịch ngày 13/01/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết yết giao dịch giằng co với sự thắng thế của sắc xanh
new Phiên giao dịch ngày 12/01/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết có nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm 4 phiên liên tiếp

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
Niêm yết TMB CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin 10.000.000 16/01/2017
UPCoM DBD CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định 52.379.000 16/01/2017
UPCoM FOX CTCP Viễn thông FPT 137.078.609 13/01/2017
UPCoM DPG CTCP Đạt Phương 6.587.652 12/01/2017
UPCoM PNT CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 9.282.802 12/01/2017
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner