TinCongBoLichSuKien

loading...
Ngày Thị trường Tiêu đề tin

Top news

TongKetGiaoDich

new Thị trường cổ phiếu niêm yết phục tiếp tục đà phục hồi vững chắc trong phiên giao dịch ngày 27/4/2017
new Sau hai phiên mất điểm liên tiếp, thị trường cổ phiếu niêm yết phục hồi trong phiên giao dịch ngày 26/4/2017
new Thị trường cổ phiếu niêm yết mất điểm trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch ngày 25/4/2017
new Sắc đỏ chiếm lĩnh hầu hết thời gian của phiên giao dịch ngày 24/4/2017
new Phiên giao dịch ngày 21/4/2017, thị trường cổ phiếu Niêm yết hồi phục sau hai phiên mất điểm liên tiếp

top5tcph

Thị trường MCK Tên TCPH KLNY/ĐKGD Ngày GDĐT
UPCoM BSD CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân 3.000.000 28/04/2017
UPCoM MTS CTCP Vật tư - TKV 15.000.000 28/04/2017
UPCoM BDP CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương 25.000.000 25/04/2017
UPCoM EFI CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục 10.880.000 24/04/2017
UPCoM TEC CTCP Traenco 1.660.340 24/04/2017
(*) Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút

qlbanner qlbanner