Web Content Display Web Content Display

Giới thiệu

Ngày 24/06/2009, Sở GDCK Hà Nội đã chính thức đưa thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCoM) vào hoạt động. Chứng khoán được giao dịch trên thị trường UPCoM bao gồm các loại cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi của các công ty đại chúng chưa niêm yết hoặc hủy niêm yết trên các Sở giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Để cung cấp cho nhà đầu tư tổng quan chung về sự biến động giá của toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường này, Sở GDCK Hà Nội đưa ra chỉ số thị trường có tên gọi UPCoM Index. Như vậy, bên cạnh chỉ số VN Index của Sở GDCK Hồ Chí Minh và chỉ số HNX Index của Sở GDCK Hà Nội, thị trường chứng khoán Việt nam có thêm 1 chỉ số dành riêng cho thị trường UPCoM.

 

Cũng tương tự như cách tính chỉ số HNX Index và VN Index, chỉ số UPCoM Index được tính toán theo phương pháp so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm gốc. Như vậy, tại ngày giao dịch đầu tiên (ngày 24/06/09) UPCoM Index có chỉ số gốc là 100. Những ngày giao dịch tiếp theo chỉ số thị trường được so sánh với chỉ số gốc 100 để thể hiện sự biến động về giá của toàn bộ thị trường. Với cách tính chỉ số theo tổng giá trị thị trường, các cổ phiếu có khối lượng đăng ký giao dịch lớn sẽ chiếm tỷ trọng tham gia lớn vào biến động của chỉ số.

 

Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCoM Index được liên tục cập nhật để phản ánh biến động về giá của các cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường. Trên cơ sở công khai, minh bạch và công bằng, Sở GDCK Hà Nội công bố kết quả giao dịch trên website của Sở, các kết quả giao dịch cũng được cung cấp cho các Công ty Chứng khoán, phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức khác để tạo điều kiện cho nhà đầu tư cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số UPCoM Index có thể dao động với biên độ lớn hơn ±10% do giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền các giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất, trong khi đó chỉ số cuối ngày được tính bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó.

Web Content Display Web Content Display

Phương pháp tính

 

      Tổng giá trị thị trường hiện tại  (GTn)

UPCoM Index = --------------------------------------------------- x 100

          Tổng giá trị thị trường gốc (GTo)

 

Hoặc:

                ∑ Pit x Qit

UPCoM Index  = ------------------------------- x 100

               ∑Pio x Qit

 

Trong đó   PitGiá thị trường của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại

                   QitSố lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu I vào thời điểm hiện tại.

                   Pio: Giá thị trường của cổ phiếu I vào ngày cơ sở (gốc)

                   i     : 1,……, n

 

Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCoM Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCoM Index sẽ thay đổi theo. Chỉ số UPCoM Index phản ánh sự biến động giá trong suốt phiên giao dịch. Chỉ số UPCoM Index đóng cửa là chỉ số được tính bởi các mức giá đóng cửa của các cổ phiếu.

Phương pháp tính chi tiết

HoSoHNX30 HoSoHNX30

Biểu đồ

Danh mục các thay đổi trong rổ chỉ số
STT Ngày Vào Ra
MCK Công ty MCK Công ty
loading

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float