Web Content Display Web Content Display

Chỉ số tổng thu nhập HNX30 TRI

 

Chỉ số HNX30 TRI là chỉ số tổng thu nhập được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30 với sự thay đổi giá trị thị trường của 30 cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30 và các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong  rổ chỉ số HNX 30 được giả thiết tái đầu tư vào rổ chỉ số.

 

Công thức tính chỉ số:

 

TRI là giá trị chỉ số tổng thu nhập ngày T vàT-1

MV­: là giá trị thị trường của chỉ số giá (chỉ số gốc) ngày T và T-1

Cổ tức là tổng các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu có mặt trong rổ chỉ số tại ngày T-1

Việc tính toán chỉ số tổng thu nhập được thực hiện với giả thiết cổ tức bằng tiền đã sẵn sàng vào ngày giao dịch không hưởng quyền và được tái đầu tư lại rổ chỉ số vào cuối ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Cổ tức sử dụng trong phương pháp tính toán chỉ số này là tổng giá trị các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30.

Thông tin chỉ số:

- Chỉ số gốc: Chỉ số TRI trên HNX 30 là một chỉ số tổng thu nhập dựa trên chỉ số gốc là chỉ số HNX 30 Index

- Ngày cơ sở, điểm cơ sở: Ngày cơ sở của chỉ số là 03/01/2012 với điểm cơ sở là 100.

- Chỉ số TRI trên HNX 30 được tính back date từ ngày 03/01/2012.

- Tần suất tính toán và công bố thông tin:  Chỉ số TRI trên HNX 30 được tính toán real-time và cuối ngày giao dịch.

- Kỳ xem xét và điều chỉnh định kỳ HNX30 TRI được thực hiện giống như chỉ số HNX30. Trong đó, các trường hợp loại bỏ, thay thế cổ phiếu và các trường hợp điều chỉnh do có sự kiện doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh và phản ánh trong chỉ số giá cổ phiếu tương ứng.

Chỉ số HNX30 TRI được kỳ vọng sẽlà chỉ số tham chiếu cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30, qua đó nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu quả đầu tư trên các sản phẩm này so với việc đầu tư vào các quỹ ETF dựa trên chỉ số HNX30, giúp nhà đầu tư có thêm công cụ phân tích, và đánh giá đầu tư. Chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ lợi nhuận của các cổ phiếu trong rổ HNX30 so với các rổ chỉ số khác.

Việc tính toán và quản lý chỉ số HNX Index được quy định tại Bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số của Sở GDCK Hà Nội (file đính kèm)

List Stock in Index List Stock in Index

STT Mã chứng khoán Tên công ty Ngày vào rổ Tỷ lệ Free Float